BAN TỔ CHỨC

1/ Bà Trần Thị Thu Hiền –Phó Giám đốc Sở Du lịch –Trưởng ban

2/ Bà Trịnh Ngọc Hoàn – Giám đốc Trung tâm TTXTDL- Phó Trưởng ban

3/ Ông Bùi Văn Một –Chánh văn phòng Sở Du lịch –Thành viên

4/ Ông Lưu Công Luận –Trưởng phòng Quản lý Phát triển du lịch Sở Du lịch–Thành viên

5/ Ông Lê Văn Hùng- Phó chánh thanh tra Sở Du lịch – Thành viên

 

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 128 tác giả, 21 tỉnh/thành và 1119 tác phẩm