HỘI ĐỒNG CHẤM GIẢI

1. Ông Phạm Diêm – Giám đốc Trung tâm Văn hóa Tỉnh - Trưởng Ban 

2. Ông Võ Văn Tư - Ủy viên BCH Hội Văn học Nghệ thuật Tỉnh - Thành viên

3. Ông Hoàng Thạch Vân – Nghệ sĩ Nhiếp ảnh, E.VAPA/G, Ủy viên BCH Hội Nhiếp ảnh Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nhiếp Ảnh TP. HCM - Thành Viên

4. Ông Trương Hữu Hùng – Nghệ sĩ Nhiếp ảnh, E.VAPA/G, Ủy viên Hội đồng Nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Nhiếp Ảnh Việt Nam - Thành viên

5. Ông Ngô Quang Phúc – Nghệ sĩ Nhiếp ảnh, E.VAPA/G, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam - Thành viên

 

 

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 128 tác giả, 21 tỉnh/thành và 1119 tác phẩm