DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

73

Nguyễn Phi Hùng

Bà Rịa - Vũng Tàu

3

74

Phạm Xuân Luynh

Bình Thuận

10

75

Lê Văn Bi (lê Bi)

Tây Ninh

6

76

Nguyễn Văn Hợp

Đắk Lắk

4

77

Nguyễn Văn Thương

Lâm Đồng

1

78

Huỳnh Ngọc Thạch

Bình Thuận

5

79

Thái Viết Hoàn

Hà Tĩnh

14

80

Đào Hữu Nghĩa

Sóc Trăng

17

81

Giang Sơn Đông

Hải Phòng

6

82

Nguyễn Bá Hảo

Lâm Đồng

6

83

Phạm Quang Tuyến

TP HCM

6

84

Trương Phát

Đồng Nai

7

85

Võ Đình Quýt

Lâm Đồng

11

86

Đinh Lê Thái Huy

Ninh Thuận

19

87

Nguyễn Minh Tân

TP HCM

14

88

Nguyễn Cao Quý

Đồng Nai

17

89

Trần Ngọc Bảo

Đồng Nai

0

90

Nguyễn Trọng Dương

Bình Dương

6

91

Cao Kỳ Nhân

TP HCM

4

92

Trần Minh Hoàng

TP HCM

3

93

Nguyễn Viết Tiến

Tây Ninh

11

94

Lê Hữu Thiết

Đồng Nai

20

95

Đinh Hữu Ngợt

Bà Rịa - Vũng Tàu

20

96

Đỗ Tuấn Hùng

Bà Rịa - Vũng Tàu

20

97

Đỗ Thành Nhân

Tây Ninh

14

98

Lưu Lệ Bình

Bình Dương

20

99

Nguyễn Thị Tỉnh

Đồng Nai

8

100

Trần Văn Quân

Bà Rịa - Vũng Tàu

0

101

Đoàn Hoài Trung

TP HCM

7

102

Trương Ngọc Ẩn

Bình Thuận

4

103

Nguyễn Trang Kim Cương

TP HCM

20

104

Nguyễn Võ Thái Huy

Bà Rịa - Vũng Tàu

17

105

Đặng Hồng Long

Bình Dương

4

106

Đỗ Trọng Danh

TP HCM

6

107

Lê Minh Quát

Bình Thuận

6

108

Huỳnh Quí Lộc

Cần Thơ

3