DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

109

Lê Quang Tùng

Bà Rịa - Vũng Tàu

12

110

Phạm Kim Oanh

TP HCM

0

111

Trần Xuân Phát

TP HCM

20

112

Ho Si Trung

Hà Nội

1

113

Hoang Cong Hung

Đồng Nai

5

114

Vũ Thị Uyên Phương

Bình Dương

3

115

Lê Quang Đông

TP HCM

0

116

Nguyễn Tấn Tuấn

TP HCM

6

117

Nguyễn Trong Chính

Bà Rịa - Vũng Tàu

0

118

Phạm Trần Xuân Huy

Bà Rịa - Vũng Tàu

20

119

Nguyễn Thái An

Bà Rịa - Vũng Tàu

20

120

Lê Văn Hải

Tây Ninh

0

121

Bùi Thanh Hòa

Bà Rịa - Vũng Tàu

2

122

Bùi Việt Hưng

Bình Dương

14

123

Huỳnh Trung Tính

Bà Rịa - Vũng Tàu

7

124

Vũ Ngọc Thuấn

Bình Dương

13

125

Dương Đức Kiên

Tây Ninh

6

126

Nguyễn Quốc Hùng

Hà Nội

0

127

Lê Công Lý

TP HCM

0

128

Nguyễn Viết Bình

TP HCM

16