THỂ LỆ

Thể lệ

Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

Giải đáp thông tin:
+ Ông Dương Quốc Kiệt - điện thoại: 0919.655.688
+ Bà Nguyễn Thị Thúy - điện thoại: 0906.625.908
+ Hỗ trợ tác nghiệp: Ông Nguyễn Trung Liêm: 0918044777 - 0254.3523949
Hỗ trợ gửi ảnh:Mai Vinh : 0263.3700292

HỘI ĐỒNG CHẤM GIẢI

- Ông Phạm Diêm – Trưởng Ban
- Ông Võ Văn Tư - Thành viên
- Ông Hoàng Thạch Vân - Thành Viên
- Ông Trương Hữu Hùng - Thành viên
- Ông Ngô Quang Phúc – Thành viên

BAN TỔ CHỨC

- Bà Trần Thị Thu Hiền –Phó Giám đốc Sở Du lịch –Trưởng ban
- Bà Trịnh Ngọc Hoàn – Giám đốc Trung tâm TTXTDL- Phó Trưởng ban
- Ông Bùi Văn Một –Chánh văn phòng Sở Du lịch –Thành viên
- Ông Lưu Công Luận –Trưởng phòng Quản lý Phát triển du lịch Sở Du lịch–Thành viên
- Ông Lê Văn Hùng- Phó chánh thanh tra Sở Du lịch – Thành viên

KẾT QUẢ

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 128 tác giả, 21 tỉnh/thành và 1119 tác phẩm

THỂ LỆ

Thể lệ

Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

Giải đáp thông tin:
+ Ông Dương Quốc Kiệt - điện thoại: 0919.655.688
+ Bà Nguyễn Thị Thúy - điện thoại: 0906.625.908
+ Hỗ trợ tác nghiệp: Ông Nguyễn Trung Liêm: 0918044777 - 0254.3523949
Hỗ trợ gửi ảnh:Mai Vinh : 0263.3700292

HỘI ĐỒNG CHẤM GIẢI

- Ông Phạm Diêm – Trưởng Ban
- Ông Võ Văn Tư - Thành viên
- Ông Hoàng Thạch Vân - Thành Viên
- Ông Trương Hữu Hùng - Thành viên
- Ông Ngô Quang Phúc – Thành viên

BAN TỔ CHỨC

- Bà Trần Thị Thu Hiền –Phó Giám đốc Sở Du lịch –Trưởng ban
- Bà Trịnh Ngọc Hoàn – Giám đốc Trung tâm TTXTDL- Phó Trưởng ban
- Ông Bùi Văn Một –Chánh văn phòng Sở Du lịch –Thành viên
- Ông Lưu Công Luận –Trưởng phòng Quản lý Phát triển du lịch Sở Du lịch–Thành viên
- Ông Lê Văn Hùng- Phó chánh thanh tra Sở Du lịch – Thành viên