DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

37

Đoàn Ngọc Ấn

Đồng Nai

14

38

Trần Thị Mỹ Lương

Bà Rịa - Vũng Tàu

20

39

Trần Thị Mỹ Lương

Bà Rịa - Vũng Tàu

0

40

Nguyễn Thanh Tùng

Bà Rịa - Vũng Tàu

2

41

Pham Huyen Chi

Bà Rịa - Vũng Tàu

0

42

Nguyễn Đức Trung

Bà Rịa - Vũng Tàu

0

43

Đặng Việt Hùng

Bà Rịa - Vũng Tàu

9

44

Mai Văn Thắng

Bà Rịa - Vũng Tàu

0

45

Đặng Hồng Long

Bình Thuận

20

46

Cao Đức Thịnh

Bình Dương

0

47

Nguyễn Thị Minh Thanh

Bà Rịa - Vũng Tàu

0

48

Lê Huy Long

Hà Nội

13

49

Dương Hoàng Đăng

Đồng Nai

3

50

Hồ Ngọc Tài

Bà Rịa - Vũng Tàu

20

51

Trương Anh Vũ

Bình Thuận

13

52

Lê Duy Hoàng

Bình Thuận

4

53

Nguyễn Thanh Tùng

TP HCM

2

54

Trần Thị Minh Hà

TP HCM

2

55

Nguyễn Mậu Trường

Lâm Đồng

12

56

Kiều Anh Dũng

TP HCM

0

57

Trần Túy

Bình Thuận

8

58

Trần Văn Sơn

Đồng Nai

0

59

Trần Văn Sơn

Đồng Nai

19

60

Nguyễn Thị Minh Hoàng

Đồng Nai

5

61

Do Huu Tien

TP HCM

1

62

Phạm Duy Khương

Cần Thơ

13

63

Lê Văn Vinh

Gia Lai

9

64

Phạm Văn Điền

Trà Vinh

2

65

Nguyễn Hữu Dũng

Đồng Nai

5

66

Bạch Ngọc Anh

Lâm Đồng

20

67

Vũ Doanh Dzụ

Bình Dương

20

68

Lò Văn Hợp

Đồng Nai

20

69

Nguyễn Thái Khanh

Kiên Giang

0

70

Lê Đức Tân

Bà Rịa - Vũng Tàu

20

71

Nguyễn Quốc Huy

Bình Thuận

20

72

Nguyễn Nhật Tường

Tây Ninh

3